Gestalttherapie

Tijdens de sessies werk ik met een aantal elementen

Awareness

Awareness betekent het met aandacht waarnemen van de eigen gevoelens, behoeften en waarden, maar ook die van de ander/de omgeving. Door de oplettendheid te vergroten, ook op de lichamelijke reacties, krijg je meer zicht op jezelf en welk effect je hebt op de ander.

Dialoog

Het tweede aspect is de dialoog. Dialoog gaat over een uitwisseling tussen twee mensen. Als therapeut ben ik ook bereikbaar en aanraakbaar, altijd ten dienste van het proces van de cliënt. Het is een ontmoeting van mens tot mens.

Het veld/de omgeving

Gestalt heeft een holistische visie, kijkt naar de mens als geheel in zijn omgeving. De betekenis die je geeft aan de situatie wordt altijd gekleurd door eerdere ervaringen. Ervaringen worden vaak gekoppeld aan de dingen die we al kennen. We proberen de situatie te begrijpen door ook de context te begrijpen, alle factoren die de cliënt beïnvloeden; cultuur, famillie, achtergrond, maatschappij.

Gestalttherapie heeft de individuele focus op awareness, de interpersoonlijke focus op dialoog, en de veldfocus op het onderling verbonden zijn.

Line art | BARBSIEGRAPHY

Het experiment

Binnen de gestalttherapie werken we met experimenten. Door het experiment brengen we de dingen waar je last van hebt naar het heden. Het is immers in het hier en nu dat we gevoelens hebben, dat lichamelijke reacties zich voordoen en dat we keuzes maken. Door te werken met de dingen die zich voordoen in het hier en nu, kan een volgende stap gezet worden.