Dramatherapie

Dramatherapie is een behandelvorm met als doel om problemen op te lossen, te onderkennen, te verminderen of te accepteren.
Er wordt gebruik gemaakt van verschillende expressietechnieken en theaterwerkvormen om een acceptatie en/of een veranderingsproces op gang te brengen.

The Fearless One Line Picasso Drawings - Elumina

Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen. Binnen dramatherapie ligt hier het accent. Het op een creatieve en ‘speelse’ manier problemen verkennen, biedt nieuwe perspectieven en ervaringen.
Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën.
De alsof-situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag.

Dramatherapie is net als gestalttherapie een ervaringsgerichte therapie.